Cisco Partner

- 2015-08-15

JRA har blivit Cisco Partner.

Cisco ingår partnersamarbete med valda organisationer som kompletterar vårt utbud av teknologier och tjänster i syfte att bättre kunna uppfylla våra kunders framväxande behov. Våra partners är avgörande för vår framgång genom att de möjliggör kundanpassning av Ciscos teknologier, lösningar och tjänster. Det sker genom konsultverksamhet, systemintegration, nätverksintegration och tjänster.

De mest framgångsrika företagen bland dagens globala aktörer är de som ingår starka partnersamarbeten med syftet att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Mest tydligt är det detta i nätverks- och telekombranschen, där konvergens av teknologier ständigt öppnar dörrar till nya möjligheter.